Các hội đoàn Giáo Xứ B’ Sumrăc cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc đến viếng Bà Cố Anna

Chúa Nhật, 09-09-2018 | 23:26:57

Ngày hôm nay 9/9/2018 sau Thánh lễ Chúa Nhật các hội đoàn trong Giáo Xứ B’ Sumrăc cùng quý ông bà anh chị em thân hữu đến kính viếng, cầu nguyện cho Bà Cố Anna…

Xin Chúa sớm đón nhận Bà Cố vào trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới