Các Giáo Hội châu Phi mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức SECAM

Thứ Tư, 31-07-2019 | 21:23:40

Ngày 28 tháng 7 vừa qua các Giáo Hội Phi châu đã kết thúc tuần mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức liên HĐGM Phi châu và Madagascar gọi tắt là SECAM tại đền thánh các vị tử đạo Uganda ở Namugongo.

2019.07.20 Logo per i Giubileo d’Oro SECAM

Giáo Hội châu Phi mừng 50 năm

Tham dự đại hội kỷ niệm đã có 400 đại biểu gồm các Hồng Y, Tống Giám Mục, Giám Mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ các nước Phi châu, Madagascar, Âu châu, châu Mỹ Latinh và Á châu. Linh mục Philip Odii, giám đốc ủy ban truyền thông của Liên HĐGM Phi châu và Madagascar cho biết thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Lubaga trong thủ đô Kampala hôm 21 tháng 7. Đề tài đại hội là “Giáo Hội, gia đình của Thiên Chúa tại Phi châu hãy cử hành năm thánh! Hãy công bố, gặp gỡ và tiếp đón Đức Kitô Cứu Chúa của ngươi”. Đại hội có mục đích cảm tạ ơn Chúa vì ơn Rửa Tội và ơn Giáo Hội tại Phi châu, đồng thời suy tư về các tiến bộ đã đạt được để mạnh mẽ đào sâu đức tin hơn nữa.

Tổ chức SECAM đã được các Giám Mục Phi châu và Madagascar thành lập thời Công Đồng Chung Vatican II (1962-1965) nhằm hiệp nhất các Giáo Hội địa phương và thăng tiến cộng tác mục vụ. Tổ chức Liên HĐGM Phi châu và Madagascar đã được khai mạc ngày 29 tháng 7 năm 1969 tại nhà thờ chính tòa Lubaga trong phiên họp đầu tiên của các Giám Mục toàn châu Phi và do ĐGH Phaolo VI chủ tọa trong chuyến viếng thăm Uganda hồi đó (FIDES 22-7-2019)

Linh Tiến Khải – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới