Các Giám mục Hoa Kỳ nhóm họp để giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục

Thứ Sáu, 09-11-2018 | 16:10:46

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) sẽ nhóm họp tại Đại hội đồng mùa thu của họ trong tuần tới. Trong số các chủ đề về chương trình nghị sự của các giám mục đó chính là cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục, phản ứng lại điều mà các giám mục sẽ thảo luận về một số biện pháp cụ thể.

Đức Hồng y Daniel Di Nardo, Chủ tịch của USCCB

Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã công bố tất cả những chi tiết cho Đại Hội Đồng Mùa Thu sắp tới, vốn sẽ diễn ra tại Baltimore từ ngày 12-14 tháng Mười. Ngày đầu tiên của cuộc họp sẽ được dành riêng cho các bài phát biểu của Chủ Tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Daniel DiNardo; và Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Hồng y Christophe Pierre, sau đó các giám mục sẽ nghỉ ngơi để cầu nguyện và cử hành Thánh Lễ.

Cuộc chiến chống lạm dụng tình dục

Sau những tiết lộ của báo cáo bồi thẩm đoàn Pennsylvania, một trong những chủ đề chính cần được thảo luận đó chính là vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục. Các hành động cụ thể đã được Ủy ban Hành chính của HĐGM Hoa Kỳ phê duyệt vào tháng 9, bao gồm “cơ chế báo cáo của bên thứ ba về vấn đề lạm dụng tính dục, cũng như các tiêu chuẩn ứng xử đối với các giám mục và những quyết nghị đối với các giám mục đã từ nhiệm hoặc bị cách chức vì lạm dụng tình dục” .

Lá thư Mục vụ chống Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Các giám mục cũng sẽ bỏ phiếu cho lá thư Mục vụ chống Chủ nghĩa Phân biệt chủng tộc, cũng như bầu chọn các vị Chủ tịch cho các ủy ban khác nhau của HĐGM Hoa Kỳ và bỏ phiếu cho ngân sách năm 2019. HĐGM Hoa Kỳ cũng đã thông báo rằng các phiên họp công khai của HĐGM sẽ được phát trực tuyến.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook