Các Giám Mục Hoa Kỳ: "Hãy tạo ra một nền văn hoá của sự gặp gỡ"

Thứ Bảy, 31-12-2016 | 11:54:50

Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm “Tuần lễ Di dân quốc gia” vào đầu năm nay như đã đã từng được thực hiện trong 50 năm qua.

Sự kiện – dự kiến diễn ra từ ngày 8/1 đến 14/1 năm 2017, được xem như “một cơ hội đối với Giáo Hội nhằm suy tư về những trạng huống mà những người di cư đang phải đối diện, bao gồm cả những người nhập cư, những người tị nạn, trẻ em, và các nạn nhân cũng như những người còn sống sót của nạn buôn người”.

Chủ đề “Hãy tạo ra một nền văn hoá của sự gặp gỡ” đã được chọn nhằm nhấn mạnh lời kêu gọi đã được ĐTC Phanxicô nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhằm tạo ra một nền văn hóa của sự gặp gỡ, và “bằng việc làm như vậy để nhìn xa hơn những nhu cầu cũng như những đòi hỏi riêng của mỗi người chúng ta đối với những người xung quanh”.

Trang web của HĐGM Hoa Kỳ đã trích dẫn bài giảng của ĐTC Phanxicô nhân dịp Lễ Ngũ Tuần đầu tiên trong cương vị Giáo Hoàng của Ngài, ĐTC Phanxicô đã ngay lập tức nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gặp gỡ nơi đức tin Kitô giáo: “Đối với tôi, hạn từ này rất quan trọng. Gặp gỡ tha nhân. Tại sao vậy? Bởi vì đức tin là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, và chúng ta cũng phải làm điều mà chính Chúa Giêsu làm: Gặp gỡ những người khác”.

Các Giám Mục Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng “đối với vấn đề những người di cư, đã quá thường xuyên trong nền văn hóa đương đại của chúng ta, chúng ta đã không gặp gỡ họ như những con người, và thay vào đó, chúng ta đã nhìn họ như những vật thể nào đó. Chúng ta đã không dành thời gian để cam kết với những người di cư theo một cách có ý nghĩa, nhưng vẫn tách biệt với sự hiện diện của họ đồng thời nghi ngờ những ý định của họ. Trong Tuần lễ Di dân quốc gia này, tất cả chúng ta hãy tận dụng cơ hội để thực hiện việc cam kết đối với những người di cư như là con cái Thiên Chúa – những con người đáng được chúng ta quan tâm và trợ giúp”.

Mọi người cũng có thể tham gia “Tuần lễ Di dân quốc gia” này với hàng loạt các nguồn tài liệu cho việc cầu nguyện cùng với nhiều công cụ khác tại đây: http://www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services/national-migration-week/index.cfm.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook