Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư, 26-08-2020 | 12:27:26

Thứ Tư Tuần XXI – Mùa Thường Niên

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ

Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3

 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày.

 

Bài đọc 1: 2 Tx 3, 6-10. 16-18

 

Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!

Bài trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

6 Thưa anh em, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi.

7 Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. 8 Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. 9 Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. 10 Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!

16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em.

17 Chính tôi, Phaolô, tự tay viết lời chào này. Đó là chữ ký trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết như thế đó. 18 Chúc tất cả anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Đáp ca: Tv 127, 1-2. 4-5 (Đ. x. c. 1a)

 

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.

Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin Chúa từ Xion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh.

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng: 1 Ga 2, 5

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ai giữ lời Đức Kitô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Mt 23, 27-32

 

Các người là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.

 

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

 

27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác!

29 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30 Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” 31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”

 

Ca hiệp lễ: Tv 103, 13-14

 

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất, Ngài sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người.

 

Nguồn: CGKPV

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới