Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm, 27-08-2020 | 00:38:50

Thứ Năm Tuần XXI – Mùa Thường Niên

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ

Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày.

 

Bài đọc 1: 1 Cr 1, 1-9

Trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện.

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

1 Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Kitô Giêsu, và ông Xốtthênê là người anh em của chúng tôi, 2 kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, là Chúa của họ và của chúng ta. 3 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an.

4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. 5 Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Đáp ca: Tv 144, 2-3. 4-5. 6-7 (Đ. x. c. 1b)

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

 

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu.

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

 

Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa và truyền tụng những chiến công của Ngài, 5 tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển, kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công.

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

 

6 Bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ, loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay! 7 Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính.

Đ. Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

 

Tung hô Tin Mừng: Mt 24, 42a. 44

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Mt 24, 42-51

Anh em hãy sẵn sàng.

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

42 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

45 “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

 

Ca hiệp lễ: Tv 103, 13-14

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất, Ngài sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người.

 

Nguồn: CGKPV

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới