Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Ngày 29 tháng 8 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (lễ nhớ)

Thứ Bảy, 29-08-2020 | 00:17:50

Ngày 29 tháng 8Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết(lễ nhớ)

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ

Ca nhập lễ:Tv 118, 46-47

 Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan, còn giãi bày thánh ý, lòng không chút hổ ngươi. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến.

 

Bài đọc 1:Gr 1, 17-19

Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ.

 Bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia.

 17 Ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi:

“Ngươi hãy thắt lưng.

Hãy trỗi dậy! Hãy nói với chúng

tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.

Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ;

nếu không, trước mặt chúng,

chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.

18Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi

nên thành trì kiên cố,

nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ:

từ các vua Giuđa đến các thủ lãnh,

các tư tế và toàn dân trong xứ.

19Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,

vì sấm ngôn của Đức Chúa

có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”

 

Đáp ca:Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17 (Đ. x. c. 15)

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

1Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.2Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ.

 Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

 3Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.4aLạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

 Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

5Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân.6abTừ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

 Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

15abMiệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.17Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

 Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

 

Tung hô Tin Mừng:Mt 5, 10

 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng:Mc 6, 17-29

 Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.

 17 Khi ấy, vua Hêrôđê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, 18 mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” 19 Bà Hêrôđia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hêrôđê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

 21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. 22 Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gioan Tẩy Giả.” 25Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

 

Ca hiệp lễ:Ga 3, 30

Ông Gio-an nói về Đức Giêsu: “Người phải nổi bật, còn tôi phải lu mờ đi.”

 

Nguồn: CGKPV

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới