C9 họp với Đức Giáo hoàng về việc cải tổ Giáo triều Roma

Thứ Hai, 12-09-2016 | 14:27:30

Hôm nay, thứ Hai 12/9, tại Vatican, sẽ tiếp tục diễn ra các cuộc thảo luận của Hội đồng các Hồng y, trong đó C9 sẽ họp với Đức Giáo hoàng cho đến buổi chiều thứ tư. Đức Giáo hoàng sẽ tham gia mọi cuộc thảo luận, ngoại trừ vào sáng ngày 14 tháng 9 dành cho buổi tiếp kiến chung truyền thống tại Quảng trường Thánh Phêrô.

20160912 C9 hop voi DGH

Đây là lần thứ 16 Hội đồng các Hồng y (quen gọi là C9) họp toàn thể với Đức Giáo hoàng.

Nội dung các buổi thảo luận lần này sẽ luôn luôn là về việc cải tổ Giáo Triều Rôma. Tiến trình cải tổ này đã được thực hiện khá mạnh với một số  Motu Proprio mà Đức Jorge Mario Bergoglio đã ban hành, theo đó, nhiều cơ quan Giáo triều đã được sáp nhập thành các cơ quan mới.

Mới nhất là việc thành lập Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện, phụ trách các vấn đề liên quan đến người di cư, người tị nạn, người nghèo, người bệnh, người bị thiệt thòi, các tù nhân, những người thất nghiệp và nạn nhân của bất kỳ hình thức nô lệ và tra tấn nào. Bộ này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2017, là kết quả sát nhập những chức năng cho đến nay được trao bốn Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Cor Unum, Chăm sóc mục vụ di dân và hỗ trợ mục vụ cho người lao động, và Chăm sóc sức khỏe.

T.T.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới