Bữa Cơm Niềm Vui 'Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp': 04/09/2019

Thứ Tư, 04-09-2019 | 11:08:51

Bữa Cơm Niềm Vui ‘Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp’: Thực đơn hôm nay 04/09/2019

______________***__________________

Kính thưa quý vị là Ân Nhân và Thân Nhân cũng như quý ông bà anh chị em con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế…và những anh chị em cộng tác viên…

Sau một thời gian tiếp quản với con số 0… đến 26/06/2019 trước ngày lễ Đại lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bữa cơm Bữa Cơm Niềm Vui bắt đầu hoạt động lại cho đến nay hơn hai tháng. Quý Cha ban quản xứ cùng quý ông bà trong hội đồng mục vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chính thức mời gọi anh chị em trước đây lo cho nhó này quay lại cùng với cha Phó xứ Giuse Nguyễn Hồng Phước, đặc trách Caritas giáo xứ mở lại Bữa Cơm Niềm Vui… Đây không con thuộc nhóm nữa mà nay chính thức là Mục Vụ Bắc Ái của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và Caritas Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…

Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho công việc Tông Đồ của Nhà Dòng và của Giáo Xứ, cũng như tấm lòng quảng đại của những quý vị Ân Nhân và những cộng tác viên và gia định…

* Mọi đóng góp, liên lạc với cha phó Bề trên, phó Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đặc trách Bắc Ái_Caritas: Giuse Nguyễn Hồng Phước

* VPGX. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

(gxdmhcg)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới