BRAZIL – Giới trẻ và Di dân: Phản ứng của Giáo Hội tại Belem trên hành trình hướng tới Thượng Hội Đồng 2019

Thứ Ba, 30-10-2018 | 21:53:16

Belem (Agenzia Fides) – Một trung tâm lớn dành cho việc Chăm sóc Mục vụ Giới trẻ, nơi thúc đẩy việc đào tạo toàn diện và nhân văn cho giới trẻ, là phản ứng của Giáo phận Belem, một trong những đô thị lớn của Amazon, với những thách thức lớn mà giới trẻ đặt ra cho việc chăm sóc mục vụ của Giáo hội.

Hôm 28/10, Thượng Hội đồng Giám mục dành riêng cho những người trẻ tuổi đã bế mạc tại Vatican, cung cấp những triển vọng mới cho công việc truyền giáo trong tương lai, mà  bước quan trọng đầu tiên sẽ chính là Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon, sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm sau.

Nhận xét về một trong những chủ đề của tài liệu chuẩn bị của Thượng Hội Đồng, mà trong đó đề cập đến những phản ứng của Giáo Hội đối với những thách thức của việc chăm sóc mục vụ tại khu vực đô thị ở Amazon, Giám Mục Phụ tá Địa phận Belem, Đức Cha Antonio de Assis Ribeiro, SDB, trong một cuộc phỏng vấn với Agenzia Fides đã nhấn mạnh rằng “tại những đô thị lớn của Amazon, rất nhiều vấn đề hội tụ, chẳng hạn như, những thách thức lớn của khu vực nông thôn”. Ở cấp độ địa phương, “thách thức của vấn đề tội phạm trẻ em và thanh thiếu niên, vấn đề mại dâm, vấn đề buôn bán ma túy” đã xuất hiện.

Với quan điểm này, Đức Cha Assis nhấn mạnh với Fides rằng “liên quan đến hàng loạt những thách thức này, Tổng Giáo phận Belem đã đưa ra một kế hoạch mục vụ dành cho giới trẻ, được chia thành bảy lĩnh vực chính, với các dòng hành động và chiến lược khác nhau, hướng đến một phản ứng hiệu quả đối với những vấn đề này”. Đức Cha Assis, một Tu sĩ Salêdiêng, do đó quen với việc tiếp xúc với những người trẻ, nhấn mạnh rằng công việc này được tiến hành “thông qua việc thúc đẩy các quá trình truyền giáo có khả năng phối hợp với các lĩnh vực như thể thao, giải trí, văn hóa, hình thành luân lý và đồng hành về mặt tinh thần”. Điều này được thực hiện trong “một trung tâm lớn dành cho việc Chăm sóc Mục vụ giới trẻ, một môi trường mà trong đó chúng tôi muốn thúc đẩy việc đào tạo toàn diện và nhân văn cho những người trẻ tuổi, thông qua việc cùng tồn tại, hình thành luân lý, đào tạo chuyên nghiệp và đào sâu thêm ý nghĩa của cuộc sống”.

Cùng với những thách thức của thế giới những người trẻ, Đức Giám mục phụ tá Địa phận Belem đã đề cập “vấn đề di cư với Fides, khi chúng ta tìm thấy chính mình với một số lượng lớn những người bản xứ Venezuela cũng như của các quốc gia khác”. Đây chính là lý do tại sao công việc của Ủy ban Mục Vụ Di Dân và một Ủy Ban đặc biệt cho cuộc thảo luận về vấn đề di cư lại có tầm quan trọng đặc biệt. “Thông qua tổ chức Caritas, chúng tôi gặp gỡ nhau hàng tháng và chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch hành động cụ thể đối với tình huống này”, Đức Cha Assis nói. Tuy nhiên, theo Đức Cha De Assis Ribeiro, đây chính là một tình huống “vượt quá thẩm quyền Giáo hội, chúng ta cũng cần sự can thiệp của chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang, chúng tôi đang cố gắng cộng tác với họ”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook