Brazil - Chất lượng cuộc sống và việc Chăm sóc công trình sáng tạo: Dự án "Nascer Sustentável"

Chúa Nhật, 24-02-2019 | 23:01:09

Theo Giám đốc của Bệnh viện Don Orione, Linh mục Jarbas Assunção Serpa, dự án này mang ý nghĩa “vô cùng quan trọng nhằm mục đích hướng tới việc khơi dậy nhận thức của xã hội về tính bền vững môi trường. Nếu như mỗi chúng ta làm một điều gì đó để giúp cho môi trường vốn đang chịu sự tổn hại, chúng ta có thể giữ gìn nó, đảm bảo cho tất cả mọi người có được chất lượng cuộc sống tốt hơn”.

Araguaína – Bệnh viện Don Orione tại Araguaína, một thị trấn thuộc tiểu bang Tocantins của Brazil, đã phát động dự án “Nascer Sustentável”, mà nhờ đó cứ mỗi một cây xanh sẽ được trồng tương đương mỗi đứa trẻ sẽ được sinh ra tại bệnh viện này. Vào ngày dự án được ra mắt, những cây xanh đầu tiên đã được trồng và mục tiêu đó chính là trồng hơn 6.000 cây xanh vào cuối năm 2019, tại tất cả các khu vực công cộng của thành phố cũng như trong các khu vực bảo tồn vĩnh viễn. Dự án được thực hiện với sự hợp tác của Ban Thư ký Phát triển Kinh tế và Môi trường của thành phố.

Theo Giám đốc của Bệnh viện Don Orione, Linh mục Jarbas Assunção Serpa, dự án này mang ý nghĩa “vô cùng quan trọng nhằm mục đích hướng tới việc khơi dậy nhận thức của xã hội về tính bền vững môi trường. Nếu như mỗi chúng ta làm một điều gì đó để giúp cho môi trường vốn đang chịu sự tổn hại, chúng ta có thể giữ gìn nó, đảm bảo cho tất cả mọi người có được chất lượng cuộc sống tốt hơn”.

Dự án đã được phát động tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội (CRAS) tại khu vực Araguaína Sul II. Hai ngàn cây giống sẽ được trồng trong khu phố này. Đối với kỹ sư môi trường của bệnh viện Don Orione, ông Higo Pimenta, “sự tham gia của tất cả các cư dân nơi đây chính là một yếu tố nền tảng và sự tham gia của cộng đồng là một yếu tố vô cùng thiết yếu đối với chăm sóc những cây xanh đã được trồng”.

Mỗi quận tham gia vào dự án sẽ nhận được sự hướng dẫn kỹ thuật về cách thức tiến hành gieo hạt cũng như cách thức giám sát và chăm sóc cây xanh.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook