BRAZIL - Bế mạc ‘Năm Giáo Dân’ và bắt đầu sứ mạng của người giáo dân trong xã hội và việc tham gia dân sự

Thứ Bảy, 08-12-2018 | 23:18:37

Brasilia (Agenzia Fides) – Năm Giáo Dân “là thời gian ân sủng dành riêng cho việc suy tư về sứ mạng của người giáo dân Công giáo không chỉ trong số và với người giáo dân nhưng cùng với toàn thể Giáo hội”, và nó sẽ tiếp tục với sự hình thành chiều sâu, để giúp mọi người trở thành những nhân tố tích cực trong công cuộc truyền giáo và xây dựng một xã hội nhân văn, công bằng và huynh đệ hơn, ý thức rằng họ là “những đối tượng của Giáo hội và xã hội”. Marilza Lopes Schuina, chủ tịch Ủy ban giáo dân quốc gia Brazil CNLB, đã tổng hợp cho Fides về  Năm Giáo Dân mà Giáo hội tại Brazil đã trải qua và bế mạc với Đại lễ Chúa Kitô Vua.

Tại địa phương, Giáo phận và giáo xứ, Giáo hội địa phương phản ánh vai trò của giáo dân trong việc thành lập các Ủy ban giáo dân mới tại các Giáo phận và các Giáo xứ nơi mà các Ủy ban này không tồn tại, với triển vọng tham gia vào đời sống với tư cách là các công dân cũng như tham gia vào việc quản lý công cộng. Chủ tịch CNLB thừa nhận rằng “phạm vi hoạt động của giáo dân hiện diện chủ yếu trong công việc phục vụ mục vụ trong đời sống của Giáo Hội, nơi mà không phải lúc nào nó cũng được thừa nhận và ít có tiếng nói trong việc đưa ra quyết định”. Bà Schuina nhấn mạnh sự cần thiết cần phải “tham gia nhiều hơn vào các ủy ban mục vụ và kinh tế, trong các cuộc họp cũng như các sáng kiến của một Giáo hội đi ra, mà trong đó giáo dân có một sự đóng góp to lớn để cung cấp”.

“Giáo dân là một đối tượng của Giáo hội và xã hội”, bà Marilza Lopes Schuina tiếp tục, “Sứ mạng của người giáo dân quả là hết sức rõ ràng: trở nên một sự hiện diện tiên tri, tư tế và vương giả” của một Giáo hội hoạt động tích cực trong tổ chức xã hội. Một tiềm năng to lớn bởi vì giáo dân “chính là Giáo hội trong những phạm vi của xã hội không được tiếp cận bởi các giáo sĩ”. Trong suốt Năm Giáo Dân, bà Marilza nói, nhiều bước tiến đã được thực hiện qua việc nhận thức được sứ mạng của người giáo dân không giới hạn ở khía cạnh hoạt động lễ hội “nhưng chuyển sang hành động”.

Các sáng kiến quan trọng trong năm nay bao gồm việc mở thêm 29 khóa học về Tôn giáo và Chính Trị, ngoài 80 khóa học đã có để nghiên cứu Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội và áp dụng Giáo Huấn trong các hoạt động của giáo dân, thúc giục họ trở thành những thành viên của các ủy ban giáo dân, các hợp tác xã, các tổ chức, đoàn thể, Ủy ban Giáo dục và Y tế, các đảng phái chính trị … “ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh về sự tham gia của người giáo dân trong những lĩnh vực này”, bà Marilza nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại rằng lĩnh vực chính trị là một trong những lĩnh vực cấp bách nhất. Đối với giáo dân, “vẫn còn quá khép kín trong hoạt động nội bộ của đời sống Giáo hội”, điều cần thiết đó chính là “nhận thức hơn về việc trở thành các Kitô hữu” được mời gọi để “dành sự ưu tiên cho Tin Mừng và việc bảo vệ sự sống theo mọi nghĩa”.

Rất nhiều người Công giáo cảm thấy họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách “tham dự Thánh Lễ và thực hiện các công việc từ thiện bác ái”. Thế nhưng, “ơn gọi của người giáo dân”, bà Schuina nói, “không chỉ là một lời mời gọi” để tránh xa một ơn gọi giáo dân khô khan, lời mời gọi “mở ra với người khác đồng nghĩa với việc mở ra với Thiên Chúa, con đường hướng tới sự nhận thức rõ cá nhân và hạnh phúc”. Kế đến, hoạt động của Chúa Thánh Thần có thể được nhận thấy.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới