Báo cáo mới về Tự do Tôn giáo: 300 triệu Kitô hữu bị bách hại tại 21 quốc gia

Thứ Năm, 29-11-2018 | 15:01:24

Các quốc gia đàn áp Kitô giáo này bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Bắc Triều Tiên, Myanmar, Việt Nam và Kyrgyzstan, Vatican News trích dẫn Báo cáo về Tự do Tôn giáo.

Cứ bảy Kitô hữu thì có một người liên quan đến các trường hợp ngược đãi chẳng hạn như bạo lực và bị bắt giữ

61% dân số thế giới sống ở các quốc gia nơi mà tự do tôn giáo không được tôn trọng, theo Báo cáo về Tự do Tôn giáo năm 2018.

Báo cáo được tổng hợp hàng năm bởi Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, một tổ chức từ thiện quốc tế thuộc quyền Giáo Hoàng và một cơ quan phản đối vấn đề bất khoan dung tôn giáo.

Vatican News đã trích dẫn một phát hiện trong báo cáo rằng các Kitô hữu tiếp tục trở thành nhóm tôn giáo có khả năng dễ bị đàn áp nhất.

Trong số 61% tín hữu sống ở các quốc gia thiếu tự do tôn giáo, gần 300 triệu người là các Kitô hữu sống ở những quốc gia mà họ có thể trở thành đối tượng của cuộc bức hại.

“Báo cáo về Tự do Tôn giáo” được phát hành vào ngày 22 tháng 11 đã khảo sát 196 quốc gia liên quan đến mức độ mà các điều khoản nhân quyền của LHQ được xem xét liên quan đến việc thực hành tôn giáo.

Báo cáo đã trích dẫn những dữ liệu, trong giai đoạn giữa năm 2016 đến giữa năm 2018, cho thấy những vi phạm nghiêm trọng đối với vấn đề tự do tôn giáo ở 38 quốc gia, theo Vatican News.

Đã có một sự phân biệt đối xử tôn giáo nghiêm trọng ở 17 quốc gia này và ‘việc đàn áp thẳng tay’ đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có nhiều vụ thương vong, ở 21 quốc gia khác.

Nghiên cứu cho thấy rằng tại 22 quốc gia, chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã dẫn đến sự không khoan dung tôn giáo trong khi ở nhiều quốc gia hoặc chính phủ độc tài khác theo đuổi các chính sách của “chủ nghĩa dân tộc hết sức hung hăng”.

Các quốc gia này bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Bắc Triều Tiên, Myanmar, Việt Nam và Kyrgyzstan, Vatican News trích dẫn Báo cáo về Tự do Tôn giáo.

 Báo cáo của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ đã trích dẫn việc tự do tôn giáo được cải thiện đối với một số nhóm thiểu số ở Syria và Iraq thoe sau sự thất bại quân sự của cái gọi là tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook