“Bà tìm ai?”

Thứ Hai, 28-03-2016 | 22:55:22

[suy niệm Tin Mừng – Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật – Ga 20,11-18]

MagdalaChúa Giêsu nói với bà [Maria Magđala]: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: ‘Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về” (Ga 20,15).

Trong phần thứ nhât, câu hỏi của Chúa Giêsu lặp lại câu hỏi của các thiên thần ở câu 13a: “Này bà, sao bà khóc?”. Chúa Giêsu có ý nhấn mạnh: bà Maria chẳng có lý do gì để khóc lóc nữa cả.

Rồi Chúa thêm: “Bà tìm ai?”.

Để hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, cần chú ý sự song song với câu hỏi Chúa đã ngỏ với quân lính khi họ tìm bắt Chúa bên ngoài khu vườn, trong trình thuật thương khó (Ga 18,4.7). Ở đó, câu trả lời của quân lính là: “Tìm Giêsu Nadarét”.Magdala1

Khi hỏi bà Maria cũng một câu hỏi đó, có lẽ Chúa Giêsu cũng chờ đợi một câu trả lời tương tự: “Con tìm Thầy Giêsu”, để Người có thể trả lời như đã trả lời với quân lính: “Chính Thầy đây!

Nhưng bà Maria đã không gọi tên “Giêsu”, và vì thế, Chúa Giêsu “mất” cơ hội nói lời mạc khải thân thương ấy!

Rất nhiều lúc trong cuộc sống, Chúa Phục Sinh đang hiện diện cũng chỉ chờ tôi gọi tên Người và thưa rằng “Con đang tìm Thầy Giêsu”, để Người có thể nói với tôi: “Chính Thầy đây!”

Rất nhiều lúc Chúa chỉ đợi tôi nói một tâm sự thôi: “Con tìm Chúa!”, để Người ôm choàng lấy tôi trong vòng tay thần linh của Người. Nhưng rồi…

Chớ gì không bao giờ tôi bỏ lỡ cơ hội tuyệt diệu như thế của cuộc hạnh ngộ tình yêu thần thiêng…

Giuse Thể Hiện

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới