ARGENTINA - Chiêm niệm qua hành động: Hội nghị Thế giới của ‘Christian Life Communities’

Chúa Nhật, 29-07-2018 | 07:38:00

Buenos Aires (Agencia Fides) – Từ Chúa nhật ngày 22 đến thứ Ba ngày 31 tháng 7, đại diện của 70 quốc gia đã cùng nhau quy tụ tại Buenos Aires để tham dự Hội nghị Thế giới của Cộng đoàn Đồng hành ‘Christian Life Communities’ – CVX.

ĐTC Phanxicô, trong một sứ điệp gửi đến Chủ tịch Hội đồng điều hành thế giới của CVX, ông Mauricio López, mời gọi tất cả mọi người cùng hiệp nhất trong chiêm niệm và hành động. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng “chúng ta có thể chạm đến trái tim của Thiên Chúa chỉ qua những vết thương của Chúa Kitô”, và đồng thời ngỏ lời cám ơn những người hiện diện tại sự kiện “vì sự cống hiến và lòng yêu mến đối với Giáo Hội và các anh chị em đồng loại” cũng như khuyến khích tất cả mọi người “tiếp tục làm cho Chúa Kitô hiện diện trong các môi trường tương ứng của họ, mang lại ý nghĩa tông đồ trong tất cả các hoạt động đã và đang được thực hiện”.

Về phần mình, phát biểu với 250 tham dự viện tham dự sự  kiện, ông Mauricio López chia sẻ rằng “trọng tâm của đặc tính của chúng ta và nguồn gốc ơn gọi của chúng ta trên thế giới đó là qua việc suy niệm về mâug nhiệm Nhập Thể”, mà qua đó chúng ta có thể cùng cộng tác với Chúa Kitô “trong việc cứu chuộc nhân loại của chúng ta”.

Ông Lopez đã miêu tả sứ mạng của CVX như là một phương tiện để “tìm kiếm những người loại bỏ những khuynh hướng thiếu trật tự nhằm tìm kiếm và nhận ra Thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ”, có mục đích như là “một sự nhận thức nội tâm về Chúa Giêsu và kế hoạch của Ngài, để yêu mến Ngài nhiều hơn nữa, phụng sự Ngài tốt hơn và bước theo Ngài trên con đường hướng đến những người bị loại trừ”.

Chủ tịch ‘Christian Life Communities’ đã phát biểu về những điều mà ông định nghĩa như là “bốn trụ cột vốn có thể giúp chúng ta đáp lại lời mời gọi để trở nên một món quà cho Giáo hội và cho thế giới”. Ông Lopez cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải trở thành những nhân chứng về sự hiện diện của Chúa Kitô nơi rất nhiều người đã nhận lấy những  giá trị của Nước Trời từ tinh thần linh đạo đó. Theo ông, tất cả những điều này sẽ có thể thực hiện được ở mức độ mà “chúng ta có thể từ bỏ những kỳ vọng chủ yếu hợp lý của chúng ta cũng như những định kiến của chúng ta, để cho mầu nhiệm của Thiên Chúa quyết định đường hướng của chúng ta”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook