Ánh Sáng Nhân Loại

Chúa Nhật, 13-03-2016 | 23:01:39

(Lời Chúa, thứ Hai 14-03-2016: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Tv 22; Ga 8,12-20)

Tin Mừng hôm nay được thuật lại trong khung cảnh Lễ Lều của người Dothái kéo dài trong vòng tám ngày, tức là tuần lễ dựng lều bằng cành cây để tưởng nhớ việc con cái Israel được Thiên Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ Aicập và tạ ơn nhân dịp thu hoạch mùa màng (x. Lv 23,33-36.39-43; Ds 29,12-39). Trong160313anhsangsuốt tuần lễ này, vào mỗi đêm, đèn nến được thắp sáng lung linh khắp các sân đình Đền thờ và thành Giêrusalem. Với bối cảnh như thế, Đức Giêsu nói với người Dothái: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Lời tuyên bố này cho chúng ta hiểu thẩm quyền: Đức Giêsu không chỉ là ánh sáng cho thành Giêrusalem, nhưng là cho cả nhân loại.

Lời tuyên bố mang tính mạc khải “Ta Là” trong bối cảnh này rất quan trọng. Để giải thoát Israel, Thiên Chúa đã hiện ra với Môsê và tỏ cho ông biết Danh của Ngài: “Ta Là Đấng Ta Là”, nghĩa là Thiên Chúa cứu độ và ban sự sống (x. Xh 3,14; Ga 6,35.48.51; 8,12; 10,7.9 v.v…). Đức Giêsu trong tư cách là Đấng Messiah, Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian (x. Ga 3,16), đã tỏ lộ cách trọn vẹn khuôn mặt rạng ngời của Thiên Chúa (x. Lc 9,28-36) cho nhân loại (x. Ga 1,4).

Hơn nữa, lời tuyên bố của Đức Giêsu “Tôi là ánh sáng thế gian” còn vọng lại tất cả những gì đã được nói về hình ảnh Người Tôi Trung của Đức Chúa, Đấng được đặt làm ánh sáng muôn dân. “Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.” (Is 42,6-7). “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Giacob, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.” (Is 49,6). “Hỡi dân Ta, hãy chăm chú nghe Ta! Hỡi nước Ta, hãy lắng tai nghe Ta! Vì luật pháp sẽ do Ta ban truyền, và quyết định của Ta, Ta sẽ công bố là ánh sáng muôn dân.” (Is 51,4).

Đức Giêsu chính là Đấng Messiah – Ánh Sáng cho trần gian! Người đã hứa: “Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Vậy giờ đây tất cả những ai ở trong sự sáng Chúa Kitô, nghĩa là lắng nghe và thi hành những gì Người dạy, thì không còn phải lầm lũi trong bóng tối của sự thù hận và sự chết nữa (1 Ga 5,19). Ai ở trong bóng tối sẽ dẫn đến sự chết. Nhưng ai sống trong ánh sáng sẽ được chiếu tỏa sự sống vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa, bởi vì “ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,4).

Vincent Maria Phạm Cao Quý, C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới