Anh em lớp Khấn 2004 dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà cố Anna, thân mẫu Cha Phaolô K’Nhoang.

Thứ Hai, 10-09-2018 | 00:21:04

Anh em trong lớp Khấn 2004 của Cha Phaolô K’Nhoang. về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà cố Anna:

Xin Chúa sớm đón Bà cố Anna vào trong Vinh quang Nước Trời. Amen.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook