Thánh lễ Tiệc Ly_Dành cho Thiếu nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua: 18g00 13/04/2017

Thứ Năm, 13-04-2017 | 17:11:43

Thánh lễ Tiệc Ly_Dành cho Thiếu nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua– Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 18g00 13/04/2017