4 tập sinh người Việt thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu khấn lần đầu tại Philippines

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 08:40:54

Vào lúc 9 giờ 00, 04.05.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Divino Amor, Lipa, Batangas, Philippines đã diễn ra thánh lễ khấn dòng của 7 tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế.

Trong số 7 tập sinh có 4 thầy người Việt thuộc Tỉnh Dòng Úc Châu. Trước khi vào Tập Viện Á-Úc tại Philippines, 4 thầy thuộc các cộng đoàn Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, trong đó có thầy Giuse Vũ Đức Trung thuộc cộng đoàn Đệ tửDòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội.

Hiệp ý tạ ơn Chúa với quý thầy và cầu nguyện cho quý thầy hạnh phúc, trung thành với Chúa trong ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế.

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới