Hình ảnh nghi thức Di Quan Thầy Gioakim Trần Văn Thà Tu Sĩ Thừa Sai CSsR từ Tu Viện ra Đền Đức Mẹ

Thứ Hai, 11-06-2018 | 19:11:58

20g 30 ngày 11/6/2018 Nghi thức Di Quan Thầy Gioakim Trần Văn Thà Tu Sĩ Thừa Sai CSsR từ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ra Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới