18g 00' hánh lễ Mừng kính Thánh Gioan Neumann Tu sĩ, Giám Mục CSsR

Thứ Sáu, 05-01-2018 | 17:10:59

Mừng lễ Thánh Gioan Neumann Tu sĩ, Giám Mục CSsR

Ôi! Lạy Chúa, Chúa biết: con đã giao phó tất cả trong tay Chúa khi con định đoạt đời con và con muốn mãi mãi trung thành với quyết định ấy, dù phải được bảo toàn bằng một giá nào đi nữa, nếu đó là Thánh ý đáng mến yêu của Chúa…”

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới