Khóa học về mục vụ bình dân ở Ukraine

Thứ Bảy, 10-03-2018 | 10:23:52

(Lviv, Ukraine) Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv đã tổ chức một khóa học về các mục vụ bình dân từ ngày 15 đến 22 tháng 2 năm 2018, khóa học cho Thừa sai và các Nữ tu Truyền giáo DCCT của Gars, những người làm việc ở Ucraina từ năm 2001. Khóa học diễn ra tại nhà tĩnh tâm của tỉnh ở Yaremche, Ucraina.

Các hội thảo chuyên đề và các bài giảng do Cha Andrzej Makowski CSsR, Ph.D., Trưởng ban “Tirocinium Pastorale” của tỉnh Warsaw. Những người tham gia khóa học có thể tìm hiểu thêm về lịch sử và thần học của các hình thức mục vụ và giảng dạy bình dân. Họ cũng đã đề ra các đề xuất riêng cho các bài giảng, dựa trên các văn bản kinh thánh khác nhau. Các tham dự viên đã thảo luận về tính duy nhất và các thực tế của các hội đoàn trong giáo xứ và sự đổi mới của họ ở Ukraine.

 

Sơ Antonia nhận định: “Trong khoảng thời gian tuyệt vời này, tôi có thể đón nhận với cả tấm lòng mình về kinh nghiệm phong phú của các Thừa sai DCCT trong lĩnh vực mục vụ và truyền giáo, và tôi đã học được nhiều kỹ năng thực hành trong lãnh vực này. Tôi tin tưởng rằng bản thân sẽ sử dụng các kiến thức này để rao giảng mầu nhiệm cứu chuộc cho giáo dân, những người đang cần và tôi sẽ làm điều này với tất cả lòng can đảm ở bất cứ nơi nào mà Thiên Chúa sẽ gửi tôi đến trong tương lai”.

Fr. Andryi Olyinyk CSsR.

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới