150 năm phục hồi lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Ba, 26-04-2016 | 22:48:06

Trong suốt 150 năm qua, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cùng đồng hành với Dòng Chúa Cứu Thế trong mọi sứ vụ tông đồ trên toàn thế giới.

DMHCGHôm nay, 26/4 là ngày kỷ niệm 150 năm phục hồi việc sùng kính công khai Linh ảnh Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, được Đức Giáo Hoàng Piô IX giao phó cho các Tu sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1866 với sứ mệnh “Hãy làm cho cả thế giới biết Mẹ”.

Trong bức thư của Cha Michael Brehl, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế nhân dịp mừng lễ này, gửi đến Fides, có đoạn viết: “Trong suốt 150 năm qua, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cùng đồng hành với chúng ta trong mọi sứ vụ tông đồ, đã lôi kéo không biết bao nhiêu người đi vào mối tương quan sâu xa hơn với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, cũng như với toàn thể Dân Chúa. Từ nhà thờ Thánh Anphongsô ở Merulana, lòng sùng kính này đã lan rộng ra khắp các lục địa… Đức Maria đã đồng hành với chúng ta trong mọi sứ vụ và công việc tông đồ của chúng ta trên khắp các lục địa để loan báo Tin Mừng. Mẹ đã minh chứng rằng ‘Ơn Cứu chuộc hằng chứa chan’ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi”.

Thánh lễ long trọng sẽ do Đức Hồng Y Vincent G. Nichols chủ trì tại Nhà thờ Thánh Anphongsô ở Merulana, Roma, nơi bức Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đang được lưu giữ và tôn kính.

Minh Tuệ (theo Fides)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới