🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN | 20/09/2020

Chúa Nhật, 20-09-2020 | 13:26:02

“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?” (Mt 20, 1 – 16a)

THÁNH LỄCHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN || 20/09/2020

THÁNH LỄ | 18h30(Thứ 7)

THÁNH LỄ | 10h00

THÁNH LỄ | 15h10

THÁNH LỄ | 17h00

THÁNH LỄ | 18h30

Nhà Nguyện Hiệp Nhất – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

– Thứ bảy: 16g00 Hành Hương – 16g30 Thánh lễ

– Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) – CN: 6g30 – 10g00 – 17g00 – 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – (Đền Chúa Cứu Thế)

38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM
———————————————————————————–

 

✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#thanhle

#CHUACUUTHEVIETNAM

#chuacuuthecssr

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới