🔴Thánh lễ Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên | 31/01/2021 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Nhật, 31-01-2021 | 06:00:04

“Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền” (Mc 1, 21-28)

Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Thường Niên

31/01/2021

THÁNH LỄ | 18h30(Thứ 7)

THÁNH LỄ | 6h30

THÁNH LỄ | 8h00

THÁNH LỄ | 10h00

THÁNH LỄ | 17h00

THÁNH LỄ | 18h30

THÁNH LỄ | 20h00

 

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

 Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

– Thứ bảy: 16g00 Hành Hương – 16g30 Thánh lễ

– Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) – CN: 6g30 – 10g00 – 17g00 – 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – (Đền Chúa Cứu Thế)

38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM
———————————————————————————–

✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#thanhle

#CHUACUUTHEVIETNAM

#chuacuuthecssr

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới