🔴Tết Trung Thu: Thánh Lễ Cầu Cho Thiếu Nhi - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_DCCT

Thứ Tư, 30-09-2020 | 12:07:27

“Người ôm các trẻ em vào lòng, và đặt tay ban phúc lành cho chúng” (Mc 10, 13-16)

Thánh Lễ Trung Thu: Cầu Cho Thiếu Nhi

18g00 | 30/09/2020

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

– Thứ bảy: 16g00 Hành Hương – 16g30 Thánh lễ

– Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) – CN: 6g30 – 10g00 – 17g00 – 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – (Đền Chúa Cứu Thế)

38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM
———————————————————————————–

✔ Facbook:https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVI…
✔ Website: http://chuacuuthe.com/
✔ Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC4ku…

#thanhle #CHUACUUTHEVIETNAM #chuacuuthecssr

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới