🔴 Thánh Lễ trực tuyến: HÀNH HƯƠNG & LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | 18h00 || 15/08/2020

Thứ Bảy, 15-08-2020 | 00:04:40

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường(Lc 1, 39-56)

Thánh Lễ LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI

 

17g30 Hành Hương: Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

18g00 || 15/08/2020: Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:
– Thứ 2-6: Thánh lễ 18g00
– Thứ bảy: 17g30 Hành Hương – 18g00 Thánh lễ
– Chúa nhật: 6g30 – 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM

———————————————————————————–

✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#thanhle

#CHUACUUTHEVIETNAM

#chuacuuthecssr

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới