🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống | lúc 18h30 ngày 30/05/2020

Thứ Bảy, 30-05-2020 | 09:02:18

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)

CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

18h30 ngày 30/05/2020

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ Chúa Nhật lúc18g30 thứ bảy và 6h30 – 10h00 – 17h00 -18g30.

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – (Đền Chúa Cứu Thế)
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM

———————————————————————————–
✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtobe: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#chuacuuthe #thanhle #CHUACUUTHEVIETNAM

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới