🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 10h00 ngày 24/05/2020

Chúa Nhật, 24-05-2020 | 08:59:34

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất… và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20)

CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

10h00 ngày 24/05/2020

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên_lúc18g30 thứ bảy và 6h30 – 10h00 – 17h00 -18g30.

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – (Đền Chúa Cứu Thế)
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM

———————————————————————————–
✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtobe: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#chuacuuthe #thanhle #CHUACUUTHEVIETNAM

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới