🔴 Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Fatima | 12h00 ngày 13/06/2020

Chúa Nhật, 14-06-2020 | 08:56:37

Thánh lễ ‘Mừng Kính Đức Mẹ Fatima’ | 12h00 | 13/06/2020

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ_lúc 18g30 (Thứ 7) 6h30 – 10h00 – 17h00 -18g30.

———————————————————————————–

✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtobe: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#chuacuuthe #thanhle #CHUACUUTHEVIETNAM

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới