🔴 Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô - Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ II – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 15/10/2020

Thứ Năm, 15-10-2020 | 00:30:01

Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô

Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ II

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn || 15/10/2020

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống Kitô hữu

Giáo xứ – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị hiệp thông trong các Thánh lễ Tam Nhật Thánh Giêrađô: vào lúc :

17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô
– Hướng dẫn: Thầy Phó tế Emmanuel Lê Hoàng Toàn
– 18g00: Thánh lễ Đồng Tế.
Giảng lễ: Cha Micaen Phạm Gia Lâm

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế

———————————————————————————–

✔ Facbook:https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/
✔ Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#thanhle #CHUACUUTHEVIETNAM #chuacuuthecssr

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới