🔴 Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ I – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 14/10/2020

Thứ Tư, 14-10-2020 | 11:48:09

Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô

Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ I

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

14/10/2020

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống làm người

Giáo xứ – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
Kính mời quý vị hiệp thông trong các Thánh lễ Tam Nhật Thánh Giêrađô vào lúc :

– 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô
– Hướng dẫn: Cha Phaolô Trần Hữu Dũng
– 18g00: Thánh lễ Đồng Tế:
Giảng lễ: Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM
———————————————————————————–

✔ Facbook:https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/
✔ Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#thanhle #CHUACUUTHEVIETNAM #chuacuuthecssr

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới