🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên | 17h30 | 09/08/2020

Chúa Nhật, 09-08-2020 | 00:15:17

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mt 14, 26)

Thánh Lễ 6g30 ||09/08/2020 | Chúa Nhật Tuần XIX – Mùa Thường Niên A

 

Bài  giảng

Thánh Lễ 18g00 ||09/08/2020 | Chúa Nhật Tuần XIX – Mùa Thường Niên A

Bài Giảng

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:
– Thứ 2-6: 18g00
– Thứ bảy: 17g30 Hành Hương – 18g00 Thánh lễ
– Chúa nhật: 6g30 – 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM

———————————————————————————–

✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#thanhle

#CHUACUUTHEVIETNAM

#chuacuuthecssr

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới